สิงหาคม 2, 2020    -    สิงหาคม 8, 2020 (สัปดาห์ 32)
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

 

อา.
ส.ค. 2

จ.
ส.ค. 3

อ.
ส.ค. 4

พ.
ส.ค. 5

พฤ.
ส.ค. 6

ศ.
ส.ค. 7

ส.
ส.ค. 8

  * ตรวจมาตรฐานเรือนจำ
* ประชุม กวป.
* ตรวจติดตาม
* ประชุมงานอาชีวอนามัย
* ประชาคม
* คัดกรองมะเร็ง
* ประเมิน KPI ปี 2563 อ.เมือง
* ติดตามงานขยะติดเชื้อ
* ประเมิน KPI ปี 2563 อ.นาดูน
* ตรวจสอบข้อร้องเรียน
* ติดตามงานปัจจัยเสี่ยง
* ประเมิน KPI ปี 2563 อ.ชื่นชม
* ประเมินkpi
* ประเมิน KPI ปี 2563 อ.พยัคฆฯ
 
08:00       
09:00       
10:00       
11:00       
12:00       
13:00       
14:00       
15:00       
16:00       
17:00       
[พิมพ์]