กรกฏาคม 19, 2020    -    กรกฏาคม 25, 2020 (สัปดาห์ 30)
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

 

อา.
ก.ค. 19

จ.
ก.ค. 20

อ.
ก.ค. 21

พ.
ก.ค. 22

พฤ.
ก.ค. 23

ศ.
ก.ค. 24

ส.
ก.ค. 25

  * ตรวจสถานประกอบการ
* เก็บข้อมูลน้ำบริโภค
* เก็บข้อมูลน้ำบริโภค
* ประชุม พ.ร.บ.ภาพยนตร์
* รับตรวจราชการกรณีปกติ รอบ2
* เก็บข้อมูลน้ำบริโภค
* รับตรวจราชการกรณีปกติ รอบ2
* เก็บข้อมูลน้ำบริโภค
* จิตอาสาปลูกป่า
* รับตรวจราชการกรณีปกติ รอบ2
 
08:00       
09:00       
10:00       
11:00       
12:00       
13:00       
14:00       
15:00       
16:00       
17:00       
[พิมพ์]