มิถุนายน 28, 2020    -    กรกฏาคม 4, 2020 (สัปดาห์ 27)
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

 

อา.
มิ.ย. 28

จ.
มิ.ย. 29

อ.
มิ.ย. 30

พ.
ก.ค. 1

พฤ.
ก.ค. 2

ศ.
ก.ค. 3

ส.
ก.ค. 4

  * ตรวจสถานประกอบการ
* ตรวจสอบข้อร้องเรียน
* ตรวจสถานประกอบการ
* ประชุม กวป.
* ประชุม กบห.
* ประชุมงานด้านสิ่งแวดล้อม
* ประชุมงานด้านสิ่งแวดล้อม
* ประชุมทบทวนแผนงาน
* ประชุมงานด้านสิ่งแวดล้อม
 
08:00       
09:00       
10:00       
11:00       
12:00       
13:00       
14:00       
15:00       
16:00       
17:00       
[พิมพ์]