มิถุนายน 21, 2020    -    มิถุนายน 27, 2020 (สัปดาห์ 26)
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

 

อา.
มิ.ย. 21

จ.
มิ.ย. 22

อ.
มิ.ย. 23

พ.
มิ.ย. 24

พฤ.
มิ.ย. 25

ศ.
มิ.ย. 26

ส.
มิ.ย. 27

  * ตรวจสถานประกอบการ
* ประชุมคณะกรรมการบรรจุ
* ตรวจสถานประกอบการ
* จัดสสรแพทย์แผนไทย
* ประชุมEOC
* ตรวจสถานประกอบการ
  
00:00    00:00» คิัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (cont.)
  
01:00      
02:00      
03:00      
04:00      
05:00      
06:00      
07:00      
08:00   08:00» คิัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

13:30» ประชุม Conferenc ภารกิจ EOC
   
09:00      
10:00      
11:00      
12:00      
13:00      
14:00      
15:00      
16:00      
17:00      
[พิมพ์]