มิถุนายน 14, 2020    -    มิถุนายน 20, 2020 (สัปดาห์ 25)
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

 

อา.
มิ.ย. 14

จ.
มิ.ย. 15

อ.
มิ.ย. 16

พ.
มิ.ย. 17

พฤ.
มิ.ย. 18

ศ.
มิ.ย. 19

ส.
มิ.ย. 20

  * ตรวจสถานประกอบการ
* ประชุม อวช.เภสัชฯ เขต
* ตรวจสถานประกอบการ
* ประชุมcon/EOC
* โครงการจิตอาสาพระราชทาน
* ตรวจสถานประกอบการ
* สอบคัดเลือกข้าราชการ
 
00:00   00:00» คัดเลือกบรรจุข้าราชการ (cont.)

13:30» ประชุม Conferenc ภารกิจ EOC
00:00» คัดเลือกบรรจุข้าราชการ (cont.)
  
01:00     
02:00     
03:00     
04:00     
05:00     
06:00     
07:00     
08:00  08:00» คัดเลือกบรรจุข้าราชการ
   
09:00     
10:00     
11:00     
12:00     
13:00     
14:00     
15:00     
16:00     
17:00