มิถุนายน 7, 2020    -    มิถุนายน 13, 2020 (สัปดาห์ 24)
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

 

อา.
มิ.ย. 7

จ.
มิ.ย. 8

อ.
มิ.ย. 9

พ.
มิ.ย. 10

พฤ.
มิ.ย. 11

ศ.
มิ.ย. 12

ส.
มิ.ย. 13

  * ตรวจสถานประกอบการ
* จิตอาสาวันอานันทมหิดล
* ตรวจสถานประกอบการ
* ประชุมEOC
* ตรวจสถานประกอบการ
* ประชุม Video Conference
  
08:00       
09:00       
10:00       
11:00       
12:00       
13:00   13:30» ประชุม Conferenc ภารกิจ EOC
   
14:00      
15:00      
16:00      
17:00       
[พิมพ์]