พฤษภาคม 31, 2020    -    มิถุนายน 6, 2020 (สัปดาห์ 23)
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

 

อา.
พ.ค. 31

จ.
มิ.ย. 1

อ.
มิ.ย. 2

พ.
มิ.ย. 3

พฤ.
มิ.ย. 4

ศ.
มิ.ย. 5

ส.
มิ.ย. 6

   * ตรวจสถานประกอบการ
* ประชุมเตรียมจัดทำข้อมูลตรวจฯ
* จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
* ตรวจสถานประกอบการ
* ประชุม กบห.
* ประชุมจัดการสิ่งปฏิกูล
 
08:00       
09:00       
10:00       
11:00       
12:00       
13:00       
14:00       
15:00       
16:00       
17:00       
[พิมพ์]