พฤษภาคม 24, 2020    -    พฤษภาคม 30, 2020 (สัปดาห์ 22)
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

 

อา.
พ.ค. 24

จ.
พ.ค. 25

อ.
พ.ค. 26

พ.
พ.ค. 27

พฤ.
พ.ค. 28

ศ.
พ.ค. 29

ส.
พ.ค. 30

    * ติดตามคุณภาพน้ำประปา
* ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7
* ตรวจสถานประกอบการ
* ตรวจติดตามคุณภาพประปา
* ประชุมทางไกล
* ประชุมเตรียมการนิเทศงาน
* ประชุม กวป.
 
08:00       
09:00       
10:00       
11:00       
12:00       
13:00       
14:00       
15:00       
16:00       
17:00