ตุลาคม 17, 2021    -    ตุลาคม 23, 2021 (สัปดาห์ 42)
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

 

อา.
ต.ค. 17

จ.
ต.ค. 18

อ.
ต.ค. 19

พ.
ต.ค. 20

พฤ.
ต.ค. 21

ศ.
ต.ค. 22

ส.
ต.ค. 23

    * ประชุม
* นพ.สสจ.ฟังสรุปผลการดำเนินงานฯ
* ประชุม
* ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ
* ประชุม
* ประชุม
08:00       
09:00 09:30» ประชุมมอบนโยบายฯ
     
10:00 10:00» ประชุม EOC ครั้งที่ 3/2565
    
11:00     
12:00      
13:00 13:30» ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 7
13:30» ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ
    
14:00      
15:00      
16:00      
17:00       
[พิมพ์]