ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 8

Description

ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 8

Location ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
Date อ., ตุลาคม 26, 2021
Time 13:30-16:30 EDT
Duration 3 hours
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated อ., ตุลาคม 26, 2021 09:24 GMT