ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.

Description

ประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการณ์เหตุการ์อุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำและการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม

Location ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
Date พ., ตุลาคม 20, 2021
Time 09:00-11:00 EDT
Duration 2 hours
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated พ., ตุลาคม 20, 2021 04:53 GMT