ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 7

Description

ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 37/2564

Location ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
Date อ., ตุลาคม 19, 2021
Time 13:30-16:30 EDT
Duration 3 hours
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated อ., ตุลาคม 19, 2021 07:46 GMT