ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ

Description

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

Location ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
Date อ., ตุลาคม 19, 2021
Time 13:30-16:30 EDT
Duration 3 hours
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated อ., ตุลาคม 19, 2021 07:40 GMT