ประชุมมอบนโยบายฯ

Description

ประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข/ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Location ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
Date จ., ตุลาคม 18, 2021
Time 09:30-13:30 EDT
Duration 4 hours
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated อ., ตุลาคม 19, 2021 07:32 GMT