ประชุม EOC ครั้งที่ 2/2565

Description

ประชุม EOC ครั้งที่ 2/2565

Location ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
Date อ., ตุลาคม 12, 2021
Time 10:00-12:00 EDT
Duration 2 hours
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated อ., ตุลาคม 12, 2021 09:39 GMT