ลงพื้นที่ออกเยี่ยมอำเภอฯ

Description

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวาปีปทุม นาเชือก และเมืองมหาสารคาม

Location อำเภอวาปีปทุม นาเชือก และเมืองมหาส
Date จ., ตุลาคม 11, 2021
Time 08:00-12:00 EDT
Duration 4 hours
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated อ., ตุลาคม 12, 2021 09:35 GMT