ลงพื้นที่ออกเยี่ยมอำเภอฯ

Description

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ แกดำ พยัคฆภูมิพิสัย ยางสีสุราช และนาดูน

Date อ., ตุลาคม 5, 2021
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated อ., ตุลาคม 5, 2021 08:20 GMT