ประชุมรับมอบนโยบาย นพ.สสจ.มค.

Description

ประชุมรับมอบนโยบาย นพ.สสจ.มค.

Location ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
Date จ., ตุลาคม 4, 2021
Time 13:30-15:30 EDT
Duration 2 hours
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated อ., ตุลาคม 5, 2021 08:12 GMT