เก็บข้อมูลน้ำบริโภค

Description

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลน้ำดื่มน้ำใช้ฯ/08.30น./วุฒิพันธ์ุ

Location อ.วาปีปทุม
Date พฤ., กรกฏาคม 23, 2020
Priority 5-Medium
Access Public
Created by สิ่งแวดล 13
Updated ศ., กรกฏาคม 24, 2020 09:02 GMT