เก็บข้อมูลน้ำบริโภค

Description

งพื้นที่เก็บข้อมูลน้ำดื่มน้ำใช้ผลกระทบต่อสุขภาพจากภัยแล้ง/08.30น./วุฒิพันธ์ุ

Location อ.นาเชือก
Date จ., กรกฏาคม 20, 2020
Priority 5-Medium
Access Public
Created by สิ่งแวดล 13
Updated ศ., กรกฏาคม 24, 2020 08:57 GMT