ประชุม พ.ร.บ.ภาพยนตร์

Description

ประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์/09.30น./วุฒิพันธ์ุ

Location ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม จว.ม.ค.
Date พ., กรกฏาคม 22, 2020
Priority 5-Medium
Access Public
Created by สิ่งแวดล 13
Updated พฤ., กรกฏาคม 16, 2020 06:56 GMT