จิตอาสาปลูกป่า

Description

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจว.มหาสารคามประจำเดือนก.ค.63

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ/08.30น./เพ็ญสุดา

Location บ้านหนองโน อ.เมืองมหาสารคาม
Date ศ., กรกฏาคม 24, 2020
Priority 5-Medium
Access Public
Created by สิ่งแวดล 13
Updated พฤ., กรกฏาคม 16, 2020 08:11 GMT