ประชุมพ.ร.บ.โรงแรม

Description

ประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองตาม พ.ร.บ.โรงแรม/09.00น./วุฒิพันธ์ุ

Location ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
Date อ., กรกฏาคม 14, 2020
Priority 5-Medium
Access Public
Created by สิ่งแวดล 13
Updated พ., กรกฏาคม 1, 2020 07:53 GMT