ประชุม Conferrence EOC

Description

ประชุม Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)

Location ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
Date พ., กรกฏาคม 8, 2020
Time 13:30-16:30 EDT
Duration 3 hours
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated พ., มิถุนายน 17, 2020 03:36 GMT