จิตอาสาวันอานันทมหิดล

Description

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ"วันอานันทมหิดล"/08.00-11.00น./เพ็ญสุดา

Location โรงพยาบาลมหาสารคาม
Date อ., มิถุนายน 9, 2020
Priority 5-Medium
Access Public
Created by สิ่งแวดล 13
Updated ศ., มิถุนายน 5, 2020 08:38 GMT