ประชุมเตรียมจัดทำข้อมูลตรวจฯ

Description

ประชุมเตรียมจัดทำข้อมูลตรวจราชการ รอบที่ 2/2563

Location ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม
Date อ., มิถุนายน 2, 2020
Time All day event
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated อ., พฤษภาคม 19, 2020 03:00 GMT