ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7

Description

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 (VDO Conferance)

Location ห้องประชุมบุษราคัมชั้น 2 สสจ.มหาสารค
Date พ., พฤษภาคม 27, 2020
Time All day event
Priority 5-Medium
Access Public
Created by ยุทธฯ -
Updated อ., พฤษภาคม 19, 2020 09:08 GMT