ประชุมเชิงปฏิบัติการ สบส.7

Description

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของ อสม. และประชาชน ในการป้องกัน Covid-19 

ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7

Date ศ., พฤษภาคม 8, 2020
Priority 5-Medium
Access Public
Created by พัฒนารูป -
Updated อ., พฤษภาคม 12, 2020 09:04 GMT