เมษายน 2022
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(13)           1 2
(14) 3 4 5 6 7 8 9
(15) 10 11 12 13 14 15 16
(16) 17 18 19 20 21 22 23
(17) 24 25 26 27 28 29 30
มิถุนายน 2022
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(22)       1 2 3 4
(23) 5 6 7 8 9 10 11
(24) 12 13 14 15 16 17 18
(25) 19 20 21 22 23 24 25
(26) 26 27 28 29 30    

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

พฤษภาคม 2022
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
1
8
01
02
03
04
05
06
07
W
K
1
9
08
09
10
11
12
13
14
W
K
2
0
15
16
17
18
19
20
View this eventประชุม
21
View this eventประชุม
W
K
2
1
22
View this eventประชุม
23
View this eventประชุม
24
25
26
27
View this eventประชุม
28
View this eventประชุม
W
K
2
2
29
View this eventประชุม
30
View this eventประชุม
31
       
[พิมพ์]