กรกฏาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(27)       1 2 3 4
(28) 5 6 7 8 9 10 11
(29) 12 13 14 15 16 17 18
(30) 19 20 21 22 23 24 25
(31) 26 27 28 29 30 31  
กันยายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(36)     1 2 3 4 5
(37) 6 7 8 9 10 11 12
(38) 13 14 15 16 17 18 19
(39) 20 21 22 23 24 25 26
(40) 27 28 29 30      

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

สิงหาคม 2020
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
3
1
            01
W
K
3
2
02
03
View this eventประชุม กวป.
View this eventตรวจมาตรฐานเรือนจำ
04
View this eventประชุมงานอาชีวอนามัย
View this eventคัดกรองมะเร็ง
View this eventประชาคม
View this eventตรวจติดตาม
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.เมือง
05
View this eventติดตามงานขยะติดเชื้อ
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.นาดูน
06
View this eventตรวจสอบข้อร้องเรียน
View this eventติดตามงานปัจจัยเสี่ยง
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.ชื่นชม
07
View this eventประเมินkpi
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.พยัคฆฯ
08
W
K
3
3
09
10
View this eventตรวจติดตาม
View this eventตรวจสอบข้อร้องเรียน
11
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.เชียงยืน
12
View this eventงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
13
View this eventประเมินkpi
View this eventติดตามบำบัดน้ำเสีย
View this eventตรวจรับรองร้านอาหาร
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.นาเชือก
14
View this eventประเมินkpi
View this eventร่วมหน่วยแพทย์พอ.สว.
View this eventติดตามบำบัดน้ำเสีย
View this eventตรวจรับรองร้านอาหาร
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.ยางสีฯ
15
W
K
3
4
16
17
View this eventตรวจติดตาม
View this eventตรวจรับรองร้านอาหาร
18
View this eventตรวจรับรองร้านอาหาร
View this eventประเมินkpi
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.วาปีปทุม
19
View this eventตรวจรับรองร้านอาหาร
View this eventประเมินkpi
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.โกสุมฯ
20
View this eventประเมินkpi
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.กุดรัง
21
View this eventประเมินkpi
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.บรบือ
22
W
K
3
5
23
24
View this eventตรวจติดตาม
25
View this eventประเมินkpi
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.กันทรฯ
26
View this eventร่วมหน่วยแพทย์พอ.สว.
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.แกดำ
27
28
29
W
K
3
6
30
31
         
[พิมพ์]