มิถุนายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(23)   1 2 3 4 5 6
(24) 7 8 9 10 11 12 13
(25) 14 15 16 17 18 19 20
(26) 21 22 23 24 25 26 27
(27) 28 29 30        
สิงหาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(31)             1
(32) 2 3 4 5 6 7 8
(33) 9 10 11 12 13 14 15
(34) 16 17 18 19 20 21 22
(35) 23 24 25 26 27 28 29
(36) 30 31          

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

กรกฏาคม 2020
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
2
7
      01
View this eventประชุมงานด้านสิ่งแวดล้อม
View this eventประชุม กบห.
02
View this eventประชุมงานด้านสิ่งแวดล้อม
03
View this eventประชุมงานด้านสิ่งแวดล้อม
View this eventประชุมทบทวนแผนงาน
04
W
K
2
8
05
06
07
08
View this eventประชุม/ตรวจหอพัก
View this eventประชุม EOC
View this eventตรวจพรบ.ภาพยนตร์ฯ
View this event13:30» ประชุม Conferrence EOC
09
View this eventประชุมกำจัดของเสีย
View this eventตรวจตามพรบ.ภาพยนตร์
10
View this eventติดตามผลกระทบต่อสุขภาพ
View this eventตรวจตามพรบ.ภาพยนตร์
11
View this eventกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
W
K
2
9
12
13
View this eventติดตามผลกระทบต่อสุขภาพ
14
View this eventประชุมพ.ร.บ.โรงแรม
View this eventติดตามผลกระทบต่อสุขภาพ
15
View this eventประชุมงานผลกระทบด้านสวล.
16
View this eventติดตามผลกระทบต่อสุขภาพ
17
View this eventติดตามผลกระทบต่อสุขภาพ
18
W
K
3
0
19
20
View this eventเก็บข้อมูลน้ำบริโภค
View this eventตรวจสถานประกอบการ
21
View this eventเก็บข้อมูลน้ำบริโภค
22
View this eventประชุม พ.ร.บ.ภาพยนตร์
View this event รับตรวจราชการกรณีปกติ รอบ2
23
View this eventเก็บข้อมูลน้ำบริโภค
View this event รับตรวจราชการกรณีปกติ รอบ2
24
View this eventเก็บข้อมูลน้ำบริโภค
View this eventจิตอาสาปลูกป่า
View this event รับตรวจราชการกรณีปกติ รอบ2
25
W
K
3
1
26
27
28
View this eventร่วมรัฐพิธีวันเฉลิมฯ
29
View this event13:30» ประชุม Conferenc ภารกิจ EOC
30
31