มิถุนายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(23)   1 2 3 4 5 6
(24) 7 8 9 10 11 12 13
(25) 14 15 16 17 18 19 20
(26) 21 22 23 24 25 26 27
(27) 28 29 30        
สิงหาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(31)             1
(32) 2 3 4 5 6 7 8
(33) 9 10 11 12 13 14 15
(34) 16 17 18 19 20 21 22
(35) 23 24 25 26 27 28 29
(36) 30 31          

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

กรกฏาคม 2020
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
2
7
      01
View this eventประชุมงานด้านสิ่งแวดล้อม
View this eventประชุม กบห.
02
View this eventประชุมงานด้านสิ่งแวดล้อม
03
View this eventประชุมงานด้านสิ่งแวดล้อม
View this eventประชุมทบทวนแผนงาน
04
W
K
2
8
05
06
07
08
View this eventประชุม/ตรวจหอพัก
View this eventประชุม EOC
View this eventตรวจพรบ.ภาพยนตร์ฯ
View this event13:30» ประชุม Conferrence EOC
09
View this eventประชุมกำจัดของเสีย
View this eventตรวจตามพรบ.ภาพยนตร์
10
View this eventตรวจตามพรบ.ภาพยนตร์
11
View this eventกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
W
K
2
9
12
13
14
View this eventประชุมพ.ร.บ.โรงแรม
15
View this event รับตรวจราชการกรณีปกติ รอบ2
16
View this event รับตรวจราชการกรณีปกติ รอบ2
17
View this event รับตรวจราชการกรณีปกติ รอบ2
18
W
K
3
0
19
20
21
22
View this eventจิตอาสาปลูกป่า
View this eventจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
View this event13:30» ประชุม Conferenc ภารกิจ EOC
23
24
25
W
K
3
1
26
27
28
29
30
31
 
[พิมพ์]