พฤษภาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(18)           1 2
(19) 3 4 5 6 7 8 9
(20) 10 11 12 13 14 15 16
(21) 17 18 19 20 21 22 23
(22) 24 25 26 27 28 29 30
(23) 31            
กรกฏาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(27)       1 2 3 4
(28) 5 6 7 8 9 10 11
(29) 12 13 14 15 16 17 18
(30) 19 20 21 22 23 24 25
(31) 26 27 28 29 30 31  

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

มิถุนายน 2020
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
2
3
  01
02
View this eventตรวจสถานประกอบการ
View this eventประชุมเตรียมจัดทำข้อมูลตรวจฯ
03
View this eventจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
04
View this eventตรวจสถานประกอบการ
05
View this eventประชุมจัดการสิ่งปฏิกูล
View this eventประชุม กบห.
06
W
K
2
4
07
08
View this eventตรวจสถานประกอบการ
09
View this eventตรวจสถานประกอบการ
View this eventจิตอาสาวันอานันทมหิดล
10
View this eventประชุมEOC
View this event13:30» ประชุม Conferenc ภารกิจ EOC
11
View this eventประชุม Video Conference
View this eventตรวจสถานประกอบการ
12
13
W
K
2
5
14
15
View this eventประชุม อวช.เภสัชฯ เขต
View this eventตรวจสถานประกอบการ
16
View this eventตรวจสถานประกอบการ
View this event08» คัดเลือกบรรจุข้าราชการ
17
View this eventประชุมcon/EOC
View this eventโครงการจิตอาสาพระราชทาน
View this event00» คัดเลือกบรรจุข้าราชการ (cont.)
View this event13:30» ประชุม Conferenc ภารกิจ EOC
18
View this eventตรวจสถานประกอบการ
View this event00» คัดเลือกบรรจุข้าราชการ (cont.)
19
View this eventสอบคัดเลือกข้าราชการ
20
W
K
2
6
21
22
View this eventประชุมคณะกรรมการบรรจุ
View this eventตรวจสถานประกอบการ
23
View this eventตรวจสถานประกอบการ
24
View this eventจัดสสรแพทย์แผนไทย
View this eventประชุมEOC
View this event08» คิัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
View this event13:30» ประชุม Conferenc ภารกิจ EOC
25
View this eventตรวจสถานประกอบการ
View this event00» คิัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน (cont.)
26
27
W
K
2
7
28
29
View this eventตรวจสถานประกอบการ
30
View this eventประชุม กวป.
View this eventตรวจสถานประกอบการ
View this eventตรวจสอบข้อร้องเรียน
       
[พิมพ์]