เมษายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(14)       1 2 3 4
(15) 5 6 7 8 9 10 11
(16) 12 13 14 15 16 17 18
(17) 19 20 21 22 23 24 25
(18) 26 27 28 29 30    
มิถุนายน 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(23)   1 2 3 4 5 6
(24) 7 8 9 10 11 12 13
(25) 14 15 16 17 18 19 20
(26) 21 22 23 24 25 26 27
(27) 28 29 30        

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

พฤษภาคม 2020
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
1
8
          01
View this eventประชุมEOC
View this eventประชุม กวป.
02
W
K
1
9
03
04
05
View this eventthaistopcovid
06
07
08
View this eventthaistopcovid
View this eventประชุมเชิงปฏิบัติการ สบส.7
09
W
K
2
0
10
11
12
View this eventประชุมEOC
View this eventตรวจthaistopcovid
View this eventลงพื้นที่แนะนำแนวทาง Cohort ward
13
View this eventตรวจthaistopcovid
View this event13:30» ประชุม Conferenc ภารกิจ EOC
14
View this eventตรวจthaistopcovid
View this eventลงพื้นที่แนะนำแนวทาง Cohort ward
15
View this eventประชุมคกก.โรคติดต่อ
View this eventลงพื้นที่แนะนำแนวทาง Cohort ward
16
W
K
2
1
17
18
View this eventตรวจthaistopcovid
View this eventประเมิน KPI ปี 2563 อ.ชื่นชม
19
View this eventประชุมพิจารณาคอมพิวเตอร์
View this eventติดตามสถานผ่อนปรน
20
View this eventติดตามสถานผ่อนปรน
View this eventประชุมEOC
View this event13:30» ประชุม Conferenc ภารกิจ EOC
21
View this eventประชุม กบห.
View this eventติดตามสถานที่ผ่อนปรน
22
View this eventประชุม คกก.โรคติดต่อ
View this eventติดตามสถานที่ผ่อนปรน
View this eventติดตาม อบต.น่าอยู่
23
W
K
2
2
24
25
26
27
View this eventติดตามคุณภาพน้ำประปา
View this eventประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7
28
View this eventประชุมเตรียมการนิเทศงาน
View this eventประชุมทางไกล
View this eventตรวจติดตามคุณภาพประปา
View this eventตรวจสถานประกอบการ
29
View this eventประชุม กวป.
30
W
K
2
3
31
           
[พิมพ์]