กรกฏาคม 2022
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(26)           1 2
(27) 3 4 5 6 7 8 9
(28) 10 11 12 13 14 15 16
(29) 17 18 19 20 21 22 23
(30) 24 25 26 27 28 29 30
(31) 31            
กันยายน 2022
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(35)         1 2 3
(36) 4 5 6 7 8 9 10
(37) 11 12 13 14 15 16 17
(38) 18 19 20 21 22 23 24
(39) 25 26 27 28 29 30  

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

สิงหาคม 2022
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
3
1
  01
02
View this eventนำเสนอผลการดำเนินงาน
03
04
View this event
05
06
W
K
3
2
07
08
09
10
11
12
13
W
K
3
3
14
15
16
17
18
19
20
View this eventประชุม
W
K
3
4
21
View this eventประชุม
22
View this eventประชุม
23
View this eventประชุม
24
25
26
27
View this eventประชุม
W
K
3
5
28
View this eventประชุม
29
View this eventประชุม
30
View this eventประชุม
31