สิงหาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(31)             1
(32) 2 3 4 5 6 7 8
(33) 9 10 11 12 13 14 15
(34) 16 17 18 19 20 21 22
(35) 23 24 25 26 27 28 29
(36) 30 31          
ตุลาคม 2020
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(40)         1 2 3
(41) 4 5 6 7 8 9 10
(42) 11 12 13 14 15 16 17
(43) 18 19 20 21 22 23 24
(44) 25 26 27 28 29 30 31

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

กันยายน 2020
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
3
6
    01
View this eventเก็บตัวอย่างน้ำประปา
View this eventประชุมโครงการทางหลวงพิเศษ
View this eventรับนโยบายงานสวล.
02
View this eventเก็บตัวอย่างน้ำประปา
View this eventประชุม กวป.
03
View this eventเก็บตัวอย่างน้ำประปา
04
05
W
K
3
7
06
07
08
View this eventประเมินkpi
View this eventประชุมงาน สวล.
View this eventประชุมคกก.จัดการขยะ
View this eventประชุม/ตรวจหอพัก
View this eventร่วมตรวจร้านเกม
09
View this eventนิเทศงาน
View this eventประเมินkpi
View this eventตรวจสนามชนไก่
View this eventตรวจร้านเกม คาราโอเกะ
10
View this eventนิเทศงาน
View this eventประเมินkpi
View this eventประชุมเครือข่ายโรคการทำงาน
11
View this eventนิเทศงาน
View this eventประเมินkpi
View this eventประชุมพัฒนาเครือข่าย
View this eventประชุม กบห.
12
W
K
3
8
13
14
View this eventประชุม/ตรวจหอพัก
View this eventตรวจโรงแรม
15
View this eventเชิญประชุม
View this eventประชุมตัวชี้วัด
View this eventตรวจโรงแรม
16
View this eventตรวจโรงแรม
17
View this eventประชุมเครือข่าย สวล.
View this eventตรวจโรงแรม
18
View this eventประชุมเครือข่าย สวล.
19
W
K
3
9
20
21
22
23
View this eventประชุม/ตรวจหอพัก
24
View this eventกิจกรรมจิตอาสา
View this eventกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันมหิดล
25
View this eventประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2563
26
W
K
4
0
27
28
29
View this eventสรุปผลการประเมิน KPIs
30