พฤษภาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(18)       1 2 3 4
(19) 5 6 7 8 9 10 11
(20) 12 13 14 15 16 17 18
(21) 19 20 21 22 23 24 25
(22) 26 27 28 29 30 31  
กรกฏาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(27)   1 2 3 4 5 6
(28) 7 8 9 10 11 12 13
(29) 14 15 16 17 18 19 20
(30) 21 22 23 24 25 26 27
(31) 28 29 30 31      

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

มิถุนายน 2019
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
2
2
            01
View this eventค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่น 2
W
K
2
3
02
View this eventค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่น 2
03
View this eventค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่น 2
View this eventประเมิน รพ.สต.อ.บรบือ
View this eventจุดเทียนถวายพระพร
View this eventจิตอาสาพัฒนาคูคลอง
View this eventลงนามถวายพระพร
View this event
04
View this eventประเมิน รพ.สต.ติดดาว
View this eventประชุมแผนแม่บทรอง
View this event
View this eventประชุม คกก. CIO เขตสุขภาพที่ 7
05
View this eventประกวดสถานพัฒนาปฐมวัย
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัยมาตรฐาน
View this eventประเมิน รพ.สต.ติดดาว
View this eventประชุมDrean Team
View this eventทันตแพทย์ทำสัญญาลาศึกษา
View this eventวิทยากรบรรยาย
View this event
View this eventปช.วิชาการพัฒนาวิชาการทันต
06
View this eventประกวดสถานพัฒนาปฐมวัย
View this eventประเมิน รพ.สต.ติดดาว
View this eventประชุม คกก.G&C hospital
View this event
View this eventพบอัยการจังหวัดสีคิ้ว
View this eventปช.วิชาการพัฒนาวิชาการทันต
07
View this eventปช.วิชาการพัฒนาวิชาการทันต
View this eventเยี่ยมเสริมพลัง รร.เพชร
View this eventประชุม คกก. พชอ.
08
W
K
2
4
09
10
View this eventเข้าร่วมประชุม
View this eventเยี่ยมเสริมพลัง รร.เพชร
View this eventประชุมEOC-ICS
View this eventประชุมงานอาหาร
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
11
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัยมาตรฐาน
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัย
View this eventประชุม พบส.ทันตกรรม
View this eventเข้าร่วมประชุม
12
View this eventเยี่ยมเสริมพลัง รร.เพชร
View this eventเข้าร่วมประชุม
View this eventประชุมเรื่องคุ้มครองสิทธิ
View this eventประชุมคณะกรรมการวัยทำงาน
View this eventตรวจติดตามอาหารปลอดภัย
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
13
View this eventประกวดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัยมาตรฐาน
View this eventประชุมพัฒนาคุณธรรม
View this eventตรวจติดตามอาหารปลอดภัย
View this eventร่วมงานประเพณีบุญซำฮะ
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
View this eventประชุมคกก.เขตสุขภาพที่ 7
14
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัยมาตรฐาน
View this eventประกวดสถานพัฒนาปฐมวัย
View this eventออกประเมินรับรอง G&C
View this eventออกตรวจ mammogram อ.กุดรัง
View this eventประชุมคกก.เขตสุขภาพที่ 7
15
W
K
2
5
16
17
View this eventประกวดสถานพัฒนาปฐมวัย
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัยมาตรฐาน
View this eventหน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติ
View this eventประชุม คกก.PMQA
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
View this eventออกตรวจ mammogram อ.ยางศรีสุราช
View this eventประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
18
View this eventประกวดสถานพัฒนาปฐมวัย
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัยมาตรฐาน
View this eventออกตรวจ mammogram อ.ชื่นชม
View this eventประชุมDeram Team
View this eventประชุมcockpit
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
View this eventประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
19
View this eventตรวจติดตามอาหารปลอดภัย
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
View this eventตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10
20
View this eventประกวดสถานพัฒนาปฐมวัย
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัยมาตรฐาน
View this eventตรวจติดตามอาหารปลอดภัย
View this eventตรวจตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
View this eventตรวจคัดสรรหมู่บ้าน ศก.พอเพียง
View this eventตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10
21
View this eventประกวดสถานพัฒนาปฐมวัย
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัยมาตรฐาน
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
View this eventคัดสรรหมู่บ้าน ศก.พอเพียง
View this eventออกตรวจตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์
View this eventตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10
22
W
K
2
6
23
24
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัยมาตรฐาน
View this eventประกวดสถานพัฒนาปฐมวัย
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
View this eventประชุม PMQA ระดับอำเภอ
25
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัยมาตรฐาน 
View this eventประกวดสถานพัฒนาปฐมวัย
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
View this eventจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
26
กลุ่มงาน: 10.นิติการ
View this eventประชุมสถานประกอบการรอบรู้ฯ
View this eventประชุมสรุปตรวจราชการ
View this eventตรวจติดตามอาหารปลอดภัย
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
27
View this eventประกวดสถานพัฒนาปฐมวัย
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัยมาตรฐาน  
View this eventงานพื้นที่เสี่ยง
กลุ่มงาน: 10.นิติการ
View this eventประชุมศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน
View this eventตรวจติดตามอาหารปลอดภัย
View this eventเตรียมซ้อมแผนอัคคีภัย
28
View this eventประกวดสถานเด็กปฐมวัยมาตรฐาน  
View this eventประกวดสถานพัฒนาปฐมวัย
กลุ่มงาน: 10.นิติการ
View this eventประชุม กวป.
View this eventสวดมนต์ถวายพระพร
29
W
K
2
7
30
           
[พิมพ์]