ตุลาคม 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(39)           1 2
(40) 3 4 5 6 7 8 9
(41) 10 11 12 13 14 15 16
(42) 17 18 19 20 21 22 23
(43) 24 25 26 27 28 29 30
(44) 31            
ธันวาคม 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(48)       1 2 3 4
(49) 5 6 7 8 9 10 11
(50) 12 13 14 15 16 17 18
(51) 19 20 21 22 23 24 25
(52) 26 27 28 29 30 31  

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

พฤศจิกายน 2021
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
4
4
  01
02
View this eventประชุมมอบนโยบาย ปี 2565
03
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
View this event10» ประชุม EOC ครั้งที่ 5/2565
View this event13:30» ประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งท...
View this event13:30» ประชุม กวป. เดือน ก.ย. ครั้งที่1...
04
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
05
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
06
W
K
4
5
07
08
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
View this event10» ประชุม EOC ครั้งที่ 6/2565
09
View this event08:30» ประชุม PMQA ของส่วนราชการ
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
View this event09:30» 
View this event13:30» ประชุม EOCเขตสุขภาพที่ 7ครั้ง40/25...
10
View this event08:30» ประชุม PMQA ของส่วนราชการ
11
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
12
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
13
W
K
4
6
14
15
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
16
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
View this event09» ประชุม กบน.
View this event10» ประชุม EOC ครั้งที่ 7/2565
View this event13:30» ประชุม EOCเขตสุขภาพที่ 7ครั้ง41/25...
17
View this eventเข้าร่วมประชุมPMQA
View this eventประชุม Dream Team PMQA ครั้งที่ 1/2565
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
18
View this eventประชุมบูรณาการฯ
19
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
View this event09» เข้าร่วมประชุมแพทย์ FM
20
View this eventประชุม
W
K
4
7
21
View this eventประชุม
22
View this eventประชุม
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
23
View this eventประชุม
View this event10» ประชุม EOC ครั้งที่ 8/2565
View this event13:30» ประชุม Dream Team PMQA ครั้งที่2/2565
View this event13:30» ประชุม EOCเขตสุขภาพที่ 7ครั้ง42/25...
24
View this eventประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
25
View this eventประชุมชี้แจงแผนการตรวจฯ
26
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
27
View this eventประชุม
W
K
4
8
28
View this eventประชุม
29
View this eventประชุมCHRO
View this eventประชุม
View this eventประชุมคณะกรรมการ พรกฯ
View this eventประชุมพิจารณาย้ายหมุนเวียน ฯ
View this eventประชุมพิจารณาย้าย พกส.
View this event09» ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
View this event13:30» ประชุม Dream Team PMQA หมวด3
30
View this eventประชุม
View this event10» ประชุม EOC ครั้งที่ 9/2565
View this event13:30» ประชุม EOCเขตสุขภาพที่ 7ครั้ง43/25...
View this event13:30» ประชุม กวป. เดือน พ.ย. ครั้งที่ ...
       
[พิมพ์]