กุมภาพันธ์ 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(05)   1 2 3 4 5 6
(06) 7 8 9 10 11 12 13
(07) 14 15 16 17 18 19 20
(08) 21 22 23 24 25 26 27
(09) 28            
เมษายน 2021
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(13)         1 2 3
(14) 4 5 6 7 8 9 10
(15) 11 12 13 14 15 16 17
(16) 18 19 20 21 22 23 24
(17) 25 26 27 28 29 30  

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

มีนาคม 2021
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
0
9
  01
02
03
04
05
06
W
K
1
0
07
08
09
View this eventกลั่นกรอง KPIs ปี 2564
10
11
View this eventกลั่นกรอง KPIs ปี 2564
12
13
W
K
1
1
14
15
16
17
18
19
View this eventประชุมพิจารณา KPI ปี 2564
20
W
K
1
2
21
22
23
24
25
26
27
W
K
1
3
28
29
30
31
     
[พิมพ์]