กันยายน 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(36) 1 2 3 4 5 6 7
(37) 8 9 10 11 12 13 14
(38) 15 16 17 18 19 20 21
(39) 22 23 24 25 26 27 28
(40) 29 30          
พฤศจิกายน 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(44)           1 2
(45) 3 4 5 6 7 8 9
(46) 10 11 12 13 14 15 16
(47) 17 18 19 20 21 22 23
(48) 24 25 26 27 28 29 30
(49)              

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

ตุลาคม 2019
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
4
0
    01
View this eventปฏิบัติงานประจำ
02
View this eventประชุม กวป.
View this eventตรวจสอบข้อร้องเรียน
03
View this eventรับสิ่งสนับสนุน
View this eventออกสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย
04
View this eventปฏิบัติงานประจำ
View this eventออกสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย
05
W
K
4
1
06
07
View this eventปฏิบัติงานประจำ
View this eventร่วมประชาคม
View this eventเข้าร่วมประชุม
08
View this eventปฏิบัติงานประจำ
09
View this eventประชุมตัวชี้วัด
10
View this eventปฏิบัติงานประจำ
11
View this eventปฏิบัติงานประจำ
12
W
K
4
2
13
View this eventร่วมงานรัฐพิธี
View this eventกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
14
15
View this eventประชุมEOC ไข้เลือดออก
View this eventสสจ.มค.
16
View this eventประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการ
17
View this eventประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการ
18
View this eventปฏิบัติงานประจำ
19
W
K
4
3
20
21
View this eventปฏิบัติงานประจำ
22
View this eventปฏิบัติงานประจำ
23
View this eventกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
24
View this eventปฏิบัติงานประจำ
25
View this eventร่วมหน่วยแพทย์ พอ.สว.
26
W
K
4
4
27
28
View this eventปฏิบัติงานประจำ
29
View this eventปฏิบัติงานประจำ
30
View this eventปฏิบัติงานประจำ
View this eventประชุมสรุปผลงาน OVCCA
31
View this eventปฏิบัติงานประจำ
View this eventประชุมสรุปผลงาน OVCCA
   
[พิมพ์]