กุมภาพันธ์ 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(05)         1 2 3
(06) 4 5 6 7 8 9 10
(07) 11 12 13 14 15 16 17
(08) 18 19 20 21 22 23 24
(09) 25 26 27 28      
เมษายน 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(14) 1 2 3 4 5 6 7
(15) 8 9 10 11 12 13 14
(16) 15 16 17 18 19 20 21
(17) 22 23 24 25 26 27 28
(18) 29 30          

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

มีนาคม 2018
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
0
9
        01
View this eventออกศูนย์ One stop Service
02
View this eventประชุมประจำเดือน
View this eventประเมินรับรอง รร.ส่งเสริมระดับ...
View this eventเจรจาไกล่เกลี่ย
View this eventประชุมคณะทำงาน LTC
View this eventประชุมคณะกรรมการ
View this eventประชุม กวป.
View this eventประชุมกรรมการบริหาร
View this event
View this eventออกศูนย์ One stop Service
03
W
K
1
0
04
View this event
05
View this eventนิเทศงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
View this eventนิเทศงานนาดูน
View this event
View this eventIT-อบรมเชิงปฏิบัติการ BIG DATA จ.ปทุมธ...
View this eventพัฒนาระบบบริการทันตกรรม
View this event
View this eventวิทยากรเกลือไอโอดีน
View this eventประชุมผังเมือง
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventงานกฎหมาย
View this event09» ประชุมพิจารณาสถานบริการ
06
View this eventประชุมตรวจราชการ
View this eventประกาศเจตนารมณ์ไอโอดีน
View this eventSmart Kids Taksila 4.0
View this eventSmart Kids Taksila 4.0
View this eventพัฒนาระบบบริการทันตกรรม
View this eventตรวจราชการ คณะที่ 2
View this eventงานกฎหมาย
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventIT-อบรมเชิงปฏิบัติการ BIG DATA จ.ปทุมธ...
View this eventอบรมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์
View this event08» ประชุม
07
View this eventประชุมกองทุนท้องถิ่น
View this eventประชุมฐานข้อมูล รพ.สต.ติดดาว
View this eventประชุมเตรี่ยมความพร้อมงาน
View this eventEMS Day ครั้งที่ 1
View this event
View this eventตรวจราชการ คณะที่ 2
View this eventIT-อบรมเชิงปฏิบัติการ BIG DATA จ.ปทุมธ...
View this eventงานกฎหมาย
View this eventอบรมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this event08» ประชุมสมุนไพร
View this event08» ประเมินตัดสินหมู่บ้านสวย
08
View this eventประชุม 5 ส.
View this eventงานกฎหมาย
View this eventประชุม 5 ส.
View this event
View this eventประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบEMS
View this eventอบรมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์
View this eventอบรมกิจกรรม 5 ส
View this eventIT-อบรมเชิงปฏิบัติการ BIG DATA จ.ปทุมธ...
View this eventเข้าร่วมอบรม 5 ส.
View this eventอบรม 5 ส.
View this eventสรุปตรวจราชการ จังหวัดขอนแก่น
View this eventอบรม 5ส
View this eventจัดอบรม 5 ส
View this event08» ประเมินตัดสินหมู่บ้านสวย
09
View this eventงานกฎหมาย
View this eventประชุม 5 ส.
View this eventประชุม 5 ส.
View this eventอบรมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์
View this eventอบรมกิจกรรม 5 ส
View this eventเข้าร่วมอบรม 5 ส.
View this eventอบรม 5 ส.
View this eventIT-อบรมเชิงปฏิบัติการ BIG DATA จ.ปทุมธ...
View this eventอบรม 5ส.
View this eventจัดอบรม 5 ส
10
W
K
1
1
11
12
View this eventโครงการรับฟังความคิดเห็น
View this eventเปิด รร.ผู้สูงอายุ
View this eventประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยน (ระด...
View this eventประชุมมาตรฐาน Lab ในรพ.สต.ติดดาว
View this eventสัปดาห์กิจกรรมรณรงค์วัน อสม.แห...
View this eventออกติดตาม ovcca อำเภอเมือง
View this eventงานกฎหมาย
View this eventIT-อบรมการAuditเวชระเบียนผู้ป่วยนอ...
View this eventอบรมงานเวชศาสตร์ครอบครัว
13
View this eventตรวจราชแบบบูรณาการ รอบที่ 1
View this eventตรวจราชการแบบบูรณาการ
View this eventประชุมชี้แจง LTC
View this eventประชุมมาตรฐาน Lab ในรพ.สต.ติดดาว
View this eventประเมิน รร.ส่งเสริมระดับเพชร
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventอบรมวินัย
View this eventIT-ICD10TM หน่วยบริการปฐมภูมิ
View this eventงานกฎหมาย
View this eventรับตรวจบูรณาการ[RTI]
View this eventวิทยากร
View this eventIT-อบรมการAuditเวชระเบียนผู้ป่วยนอ...
14
View this eventประชุมทีมเตรียมความพร้อม PCC
View this eventประเมิน รร.ส่งเสริมระดับเพชร
View this eventงานกฎหมาย
View this eventประชุมผู้สูงอายุเวชศาสตร์
View this eventประชุมสรุปตรวจราชการ
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน
15
View this eventประชุมผู้สูงอายุเวชศาสตร์
View this eventประชุมเครือข่าย อสม.
View this eventประเมิน รร.ส่งเสริมระดับเพชร
กลุ่มงาน: 6.ส่งเสริมประชุมผู้สูงอายุพึ่งพิง
View this eventประชุมสรุปตรวจราชการ
View this eventลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน
View this eventงานกฎหมาย
View this eventลงพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this event08:30» IT-ประชุมพิจารณาคอม 2/61
16
View this event
View this eventงานกฎหมาย
View this eventประชุมผู้สูงอายุเวชศาสตร์
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventวิทยากร
View this eventIT-ประชุมการจัดทำคณะทำงานฯ
View this eventจัดประชุม ITA
View this event14» ประชุมคณะกรรมการ 5ส.
17
W
K
1
2
18
19
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventประชุมมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
View this eventงานกฎหมาย
View this eventอบรม EMR 40 ชั่วโมง รุ่นที่ 1
View this eventร่วมกิจกรรมงานวัน อสม.แห่งชาติ
View this eventประชุม ทพ.สสจ.กทม.
View this eventพนย.(คปสข.)ประชุม คปสข. ครั้งที่ 2/6...
View this eventลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน
View this event08:30» อบรมการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ
20
View this eventอบรม EMR 40 ชั่วโมง รุ่นที่ 1
View this eventร่วมกิจกรรมงานวัน อสม.แห่งชาติ
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventประชุม SAT จ.อุบลราชธานี
View this eventประชุมมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
View this eventงานกฎหมาย
View this eventรณรงค์ค้นหาวัณโรคในเรือนจำ
View this eventประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ S...
View this event
View this eventบริจาคเลือด (กิจกรรมสร้างสุข)
View this eventประชุม ทพ.สสจ.กทม.
View this event08:30» อบรมการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ
View this event13» พนย. (EOC) ประชุมเตรียมซ้อมแผน EOC
21
View this eventอบรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ปี 61
View this eventอบรมโปรแกรม Care Plan
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventประชุม SAT จ.อุบลราชธานี
View this eventอบรม EMR 40 ชั่วโมง รุ่นที่ 1
View this eventลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน
View this eventประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ S...
View this eventพอ.สว.อำเภอนาดูน
View this eventพอสว.นาดุน
View this eventงานกฎหมาย
22
View this eventประชุม SAT จ.อุบลราชธานี
View this eventประชุม
View this eventประชุมระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
View this event
View this eventประชุมใหญ่ สมาชิก กสจ. ปี60
กลุ่มงาน: 6.ส่งเสริมประชุมตั้งครรภ์วัยรุ่น
View this eventคณะกรรมการเมืองสมุนไพร
View this eventผู้สูงอายุ
View this eventงานกฎหมาย
View this eventมหกรรมวิชาการสาธารณสุขปี 2561
View this eventประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ S...
View this eventอบรม EMR 40 ชั่วโมง รุ่นที่ 1
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventอบรมวินัย
View this event Smart technique for dental personels
View this eventลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน
23
View this eventประชุม ม.41
View this eventประชุม SAT จ.อุบลราชธานี
View this eventประชุมใหญ่ สมาชิก กสจ. ปี60
View this eventประชุมเร่งรัดงบลงทุน
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventอบรม EMR 40 ชั่วโมง รุ่นที่ 1
View this eventมหกรรมวิชาการสาธารณสุขปี 2561
View this eventงานกฎหมาย
View this eventประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ S...
View this event Smart technique for dental personels
View this eventมหกรรมวิชาการสาธารณสุข
View this event13:30» พนย. (พชอ.)
24
W
K
1
3
25
26
View this eventประชุมชี้แจงงาน สวล.
View this event
View this eventนำเสนอ HA
View this eventงานกฎหมาย
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventอบรม EMR 40 ชั่วโมง รุ่นที่ 2
View this eventอบรมพัฒนาศักยภาพยาเสพติด
View this event
View this eventลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน
27
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this event
View this eventงานกฎหมาย
View this eventอบรม EMR 40 ชั่วโมง รุ่นที่ 2
View this eventพัฒนาศักยภาพบุคลากรยาเสพติด
View this eventประเมิน G & C
View this event13» IT-ติดตามผลการดำเนินงานHDC
28
View this event
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventอบรม EMR 40 ชั่วโมง รุ่นที่ 2
View this eventประเมิน G & C
View this eventงานกฎหมาย
29
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventCOPD Clinic
View this eventงานกฎหมาย
View this eventอบรม EMR 40 ชั่วโมง รุ่นที่ 2
View this event
View this event
View this event08» รณงค์เฝ้าระวังสุขภาพ
30
View this eventประเมิน G & C
View this eventออกศูนย์ One stop Service
View this eventอบรม EMR 40 ชั่วโมง รุ่นที่ 2
View this eventงานกฎหมาย
View this event
View this eventTO BE NUMBER ONE IDOL
31
View this eventTO BE NUMBER ONE IDOL
[พิมพ์]