มกราคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(01)     1 2 3 4 5
(02) 6 7 8 9 10 11 12
(03) 13 14 15 16 17 18 19
(04) 20 21 22 23 24 25 26
(05) 27 28 29 30 31    
มีนาคม 2019
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(09)           1 2
(10) 3 4 5 6 7 8 9
(11) 10 11 12 13 14 15 16
(12) 17 18 19 20 21 22 23
(13) 24 25 26 27 28 29 30
(14) 31            

ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.

วิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2019
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

: 1-บริหาร : 2.พัฒนายุทธศาสตร์ : 3.พัฒนาคุณภาพ : 4.คุ้มครอง : 5.ประกัน : 6.ส่งเสริม : 7.ควบคุมโรค : 8.ทันต : 9.NCD : 10.นิติการ : 11.แผนไทย : 12.ทรัพยากร : 13.สิ่งแวดล้อม
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
W
K
0
5
          01
View this eventประชุมKPIs
View this eventตรวจอนุญาตใหม่ ยา
View this eventประชุม กวป.
View this eventตรวจเฝ้าระวังแผงลอย
View this event08:30» ประชุมอนุกรรมการ สพ (ภาคเช้า)
View this event13:30» ประชุมอนุฯกลั่นกรองโฆษณา สพ ...
02
W
K
0
6
03
04
View this eventเด็กไทย 0-5 ปีห่างไกลสารตะกั่ว
View this eventประชุมสุขภาพจิตวัยเรียน เขต ๗
View this eventอบรมโปรแกรมNEHIS
View this eventประชุม Conferrence
05
View this eventเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค
View this eventประชุมกองทุน อปท.
View this eventประชุมDream Team
View this eventประชุมคณะอนุ กก.MCH เขต ๗
View this eventออกนิเทศงาน อ.กันทรวิขัย
06
View this eventนิเทศฯราชการ
View this eventเก็บตัวอย่างน้ำ
View this eventเฝ้าระวัง post คบส
View this eventประชุมชี้แจงกองทุน UC
View this eventประชุมคณะอนุ กก.กลุ่มเด็กปฐมวั...
View this event
View this eventจิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะ
View this eventประชุม รพ.สต.ติดดาว
View this eventออกนิเทศงาน อ.โกสุมพิสัย
07
View this eventนิเทศงานอบรม CGกศน.บรบือ
View this eventเก็บตัวอย่างน้ำ
View this eventนิเทศงานสาธารณสุข
View this eventนิเทศฯราชการ
View this eventตรวจอนุญาตใหม่ สถานพยาบาล คบส
View this eventประชุมผลกระทบต่อสุขภาพ
View this eventประชุมชี้แจงกองทุน UC
View this eventออกนิเทศงาน อ.แกดำ
08
View this eventประชุมคกก.Herbal City
View this eventประชุมTemplateตัวชี้วัด
View this eventประชุม Refer Audit 1/62 จังหวัดมหาสารคาม
View this eventตรวจอนุญาตใหม่ นวดสปา คบส
View this eventอบรมNEHIS
View this eventประชุมชี้แจงกองทุน UC
09
W
K
0
7
10
11
View this eventตรวจติดตามผลเฝ้าระวังอาหาร
View this eventงานMCH ประกวดอสม.ระดับชาติ
View this eventอบรมครู ก.นักบริบาลชุมชนผู้สูง...
View this eventประชุมหัวหน้าประกัน
12
View this eventเก็บตัวอย่างน้ำ
View this eventประเมินผลงาน นวก.สาธารณสุข
View this eventประชุมโรคจากการประกอบอาชีพ
View this eventอบรมครู ก.นักบริบาลชุมชนผู้สูง...
View this eventประชุมหัวหน้าประกัน
13
View this eventอบรมครู ก.นักบริบาลชุมชนผู้สูง...
View this eventประชุมคกก.พิจารณาสถานบริการ
View this eventประชุมโรคจากการประกอบอาชีพ
View this eventรับตรวจราชการ
View this eventรับการตรวจราชการ
View this eventประชุมหัวหน้าประกัน
View this eventกิจกรรมจิตอาสา
View this eventรับตรวจราชการ
14
View this eventอบรมครู ก.นักบริบาลชุมชนผู้สูง...
View this eventประชุมโรคจากการประกอบอาชีพ
View this eventรับตรวจราชการ
View this eventรับการตรวจราชการ
View this eventการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ...
View this eventรับตรวจราชการ
15
View this eventประชุมชี้แจงหลักประกันฯ
View this eventประชุมโรคจากการประกอบอาชีพ
View this eventประกวดอสม.ระดับชาติ สาขาMCH
View this eventอบรมครู ก.นักบริบาลชุมชนผู้สูง...
View this eventร้องเรียน สถานพยาบาล คบส
View this eventการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ...
View this eventรับการตรวจราชการ
View this eventรับตรวจราชการ
View this eventรับตรวจราชการ
16
W
K
0
8
17
18
View this eventนิเทศงานสาธารณสุข
View this eventประชุม คกก.คุ้มครองสุขภาพ
19
20
View this eventนิเทศงานสาธารณสุข
View this eventออกหน่วย พอ.สว.ครั้งที่ 5/2562 อำเภอ...
View this eventตรวจราชการ cfo จ.สุรินทร์
21
View this eventเก็บตัวอย่างน้ำ
View this eventนิเทศงานสาธารณสุข
View this eventประชุมเฝ้าระวังการแท้งไทย
View this eventฺอบรมจิตอาสา
View this eventตรวจราชการ cfo จ.สุรินทร์
22
View this eventเก็บตัวอย่างน้ำ
View this eventประชุม พบส.2/62
View this eventอบรมจิตอาสา
View this eventตรวจราชการ cfo จ.สุรินทร์
23
W
K
0
9
24
25
View this eventประชุมPMQA
View this eventร่วมกิจกรรม OD
26
View this eventประชุมPMQA
View this eventจิตอาสาพระราชทาน
View this eventร่วมกิจกรรม OD
View this eventPMQA
27
View this eventประชุมPMQA
View this eventร่วมกิจกรรม OD
View this eventPMQA
28
View this eventเยี่ยมเสริมพลังรอบรู้ Smart Kids 4.0
View this eventสวดมนต์ถวายพระพร
   
[พิมพ์]