อ., มิถุนายน 28, 2022
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

28
มิถุนายน 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  เข้าร่วมประชุมฯ
Description:

เข้าร่วมปะชุมคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ทุนสำนักงเขตสุขภาพเขตที่ 7

นางโศภิตา สมบัติตรา

นายวัชรากร อัปปะมะโน


ประชุม
Description:

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ปี 2564

นายประวัติ  แปลงมาลย์

นางสุกัญญา  สารฟทธิคาม

นายวุมิพันธุ์ จันคามิ

นางพุฒฉวี จันทรประทักษ์ 


08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
[พิมพ์]