Warning: putenv() has been disabled for security reasons in /var/www/html/calendar_depart2019/includes/functions.php on line 5616

Warning: putenv() has been disabled for security reasons in /var/www/html/calendar_depart2019/includes/functions.php on line 5616
ปฏิทินงานกลุ่มงาน สสจ.มค.
จ., พฤศจิกายน 29, 2021
บุคคลทั่วไป


กลุ่มงาน:
กลุ่มงาน: ทั้งหมด

29
พฤศจิกายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  ประชุมCHRO
Description:

ประชุม CHRO 

HRD


ประชุม
Description:

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ปี 2564

นายประวัติ  แปลงมาลย์

นางสุกัญญา  สารฟทธิคาม

นายวุมิพันธุ์ จันคามิ

นางพุฒฉวี จันทรประทักษ์ 


ประชุมคณะกรรมการ พรกฯ
Description:

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่ง แผทย์แผนไทย

นายวัชรากร อัปปะมะโน 

(หลังจากประชุม CHRO)


ประชุมพิจารณาย้ายหมุนเวียน ฯ
Description:

ประชุมพิจารณาย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เวลา 13.00- 14.00 น.

นางภัทราภรณ์ ภูมิโยธา 


ประชุมพิจารณาย้าย พกส.
Description:

ประชุมพิจารณาย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 14.00 น.

นางสาวธณัฐญา รุดโถ


08:00  
09:00 [09:00] ประชุม EOC อุทกภัย จ.มค.
Description:

ประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำและการป้งกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในแม่น้ำชีจังหวัดมหาสารคาม


10:00
11:00
12:00  
13:00 [13:30] ประชุม Dream Team PMQA หมวด3
Description:

ประชุม Dream Team PMQA หมวด 3


14:00
15:00
16:00
17:00  
[พิมพ์]