เมษายน 25, 2021    -    พฤษภาคม 1, 2021 (สัปดาห์ 17)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
เม.ย. 25

จ.
เม.ย. 26

อ.
เม.ย. 27

พ.
เม.ย. 28

พฤ.
เม.ย. 29

ศ.
เม.ย. 30

ส.
พ.ค. 1

08:00    08:30» ภก.บุญถม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงและวงศิลาฤกษ์ ณ ทีทำงานหลังใหม่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ถ.แจ้งสนิท
  
09:0009:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม PMQA ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
 
10:00       
11:00       
12:00       
13:00   13:30» นพ.สสจ. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหัวดดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
 13:30» ผู้บริหาร ประชุม กวป. ประจำเดือน (VDO Conference) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
 
14:00       
15:00       
16:00       
17:00       
[พิมพ์]