เมษายน 4, 2021    -    เมษายน 10, 2021 (สัปดาห์ 14)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
เม.ย. 4

จ.
เม.ย. 5

อ.
เม.ย. 6

พ.
เม.ย. 7

พฤ.
เม.ย. 8

ศ.
เม.ย. 9

ส.
เม.ย. 10

  * ผชช.ว. ลาพักผ่อน
* นพ.สสจ.ลาพักผ่อน
     
08:00  08:30» นพ.สสจ. ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันจักรี ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
08:30» ภก.บุญถม ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก วันจักรี ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 08:30» นพ.สสจ. รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
08:30» ว.หัสชา รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
08:30» ส.พรสิทธิ์ รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
  
09:00   09:30» นพ.สสจ.ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
09:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
09:30» ส.พรสิทธิ์ ประธานประชุม PMQA
09:00» ส รุ่งทิพย์ ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม ณ ห่้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
10:00  10:00» นพ.สสจ. ร่วมงานจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันชาติไทย วันจักรี ณ​ วัดอภิสิทธิ์
 10:00» นพ.สสจ. ประธานประชุมติดตามการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
10:30» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
 
11:00       
12:00       
13:00 13:00» ทพ วัฒนะ ระชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (อวช.) ระดับชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (ด้านทันตสาธารณสุข) ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7
13:30» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมการประกวดและการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหนังสั่น ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
  13:00» นพ.สสจ.ประชุมการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบ WebEx Meeting
13:30» ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ณ ห้องประชุม พมจ. ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
13:30» นพ.สสจ.ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
13:30» นพ วิเชียร ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดมหาสารคาม ร ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัด
 
14:00       
15:00     15:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
 
16:00       
17:00       
[พิมพ์]