มีนาคม 14, 2021    -    มีนาคม 20, 2021 (สัปดาห์ 11)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
มี.ค. 14

จ.
มี.ค. 15

อ.
มี.ค. 16

พ.
มี.ค. 17

พฤ.
มี.ค. 18

ศ.
มี.ค. 19

ส.
มี.ค. 20

     * นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ณ สำนักงานเขต 7 ขอนแก่น
  
08:00 08:00» นพ.สสจ. ประชุม สป สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่
08:00» ผชช.ว. ประชุม สป สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่
08:00» นพ.สสจ. ประชุม สป สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่
08:00» ผชช.ว. ประชุม สป สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่
08:30» ภก.บุญถม ประธานเปิดการประชุมชมรมผู้ประกอบการโรงงานน้ำดื่มจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 80 โรงงาน ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม
08:30» ทพ.วัฒนะ เข้าร่วมเป็นกรรมการประกวดทูบีนัมเบอร์วัน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
08:30» ส รุ่งทิพย์ ประธานการประกวดทูบีนัมเบอร์วัน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ. มค.
 08:30» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมพิจารณาค่าน้ำหนักตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
 
09:00 09:30» ส.พรสิทธิ์ ประธาน ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
 09:00» ท่านวิเชียร ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการปฏิบัติที่ดีของพื้นที่ โรงแรมวสุ อ.เมือง
09:00» ส.รุ่งทิพย์ ประธานกรารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าห้นาที่ อปท.การจัดระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ณ ห้องประชุม อบต.หนองจิก อ.บรบือ
09:00» ผชช.ว.ประธานการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
 
10:00  10:00» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุม VDO Conferrene เรื่องการจัดทำแผนให้บริการวัคซีน COVID 19 ณ ห้องแระชุมบุษราคัม สสจ.มค
    
11:00       
12:00       
13:00   13:30» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
 13:30» ว.หัสชา ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินเบื้องต้น ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
 
14:00       
15:00       
16:00       
17:00       
[พิมพ์]