มีนาคม 7, 2021    -    มีนาคม 13, 2021 (สัปดาห์ 10)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
มี.ค. 7

จ.
มี.ค. 8

อ.
มี.ค. 9

พ.
มี.ค. 10

พฤ.
มี.ค. 11

ศ.
มี.ค. 12

ส.
มี.ค. 13

  * นพ. สสจ. ลากิจ
    * นพ.สสจ. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทและศักยภาพแกนนำบุณรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 7 ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์
08:00 08:30» ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ณ เขตสุขภาพที่ 7
   08:00» ส รุ่งทิพย์ คัดเลือกเยาวชนTO BE NUMBER ONEรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
08:00» ส รุ่งทิพย์ คัดเลือกเยาวชนTO BE NUMBER ONEรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา
09:00 09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:00» ทพ. วัฒนะ บรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ มค
09:00» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้อง 409 ศาลากลาง
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
   
10:00 10:00» นพ.สสจ. เข้าร่วมพิธีรับพะรราชทานเครื่องราชฯ แก่นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ณ ศาลากลางจังหวัด
10:30» ผู้บริหาร ทุกท่าน ประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
10:00» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุม VDO CONFERRENCE เรื่องงการจัดทำแผนการให้บริการวัคซีน Covid 19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
  
11:00      
12:00      
13:00 13:30» นพ.สสจ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE และ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
13:30» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE และ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
 13:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม211 ศาลากลาง
13:30» ส พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัด
 
14:00     
15:00  15:00» ผชช.ว ประธานประชุมพิจารณาประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
  
16:00      
17:00       
[พิมพ์]