กุมภาพันธ์ 28, 2021    -    มีนาคม 6, 2021 (สัปดาห์ 09)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
ก.พ. 28

จ.
มี.ค. 1

อ.
มี.ค. 2

พ.
มี.ค. 3

พฤ.
มี.ค. 4

ศ.
มี.ค. 5

ส.
มี.ค. 6

00:00    00:00» ผู้บริหาร ทุกท่าน รับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 (cont.)
08:30» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมพิธีมอบฝบรายงานผลการศึกษาตลอดหลักสูตรและอำลาสถาบันสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
08:40» ทพ.วัฒนะ จัดรายการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.มหาสารคาม

13:30» นพ.สสจ. พิจารณาการบริหารกรอบอัตรากำลัง ค่าตอบแทนโควิด-19 ณ ห้องประชุมจำปาศรี รพ.มค.
00:00» ผู้บริหาร ทุกท่าน รับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 (cont.)
08:00» ผชช.ว.ประชุมสัมมนาทางวิชาการกัญชง กัญชา 360 องศา เพื่อประชาชน ณ สนามช้างอินเตอร์เนชันแนล จ.บุรีรัมย์
 
01:00     
02:00     
03:00     
04:00     
05:00     
06:00     
07:00     
08:00   08:00» ผู้บริหาร ทุกท่าน รับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
 
09:00 09:00» นพ.สสจ. ร่วมกิจกรรม Kick Off นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ เขตสุขภาพที่ 7 ณ รพ.สต. ท่าพระ ขอนแก่น
09:00» ว.หัสชา ร่วมกิจกรรม Kick Off นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ เขตสุขภาพที่ 7 ณ รพ.สต. ท่าพระ ขอนแก่น
09:00» ผชช.ว. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนงานการจัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 (กรณีจังหวัดขอนแก่น)
 
10:00  10:00» นพ.สสจ. ประธานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
 
11:00    
12:00    
13:00 13:30» ประชุมประจำเดือนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม
13:30» นพ.สสจ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
 
14:00    
15:00    
16:00    
17:00    
[พิมพ์]