มกราคม 31, 2021    -    กุมภาพันธ์ 6, 2021 (สัปดาห์ 05)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
ม.ค. 31

จ.
ก.พ. 1

อ.
ก.พ. 2

พ.
ก.พ. 3

พฤ.
ก.พ. 4

ศ.
ก.พ. 5

ส.
ก.พ. 6

07:00   07:30» นพ.สสจ. ประชุม EOC กระทรวง conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
 07:30» นพ.สสจ. ประชุม EOC กระทรวง conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
 
08:00       
09:00 09:30» นพ.สสจ. ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ การอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ห้องประชุมตักสิลา รพ.มค.
09:00» ภก.บุญถม ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการดำเนินงานนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:00» ส พรสิทธิ์ ประธานการประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
09:30» ว.หัสชา ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
09:30» ส พรสิทธิ์ ประธานการประชุมชี้แจงนโยบายกำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งสริมสุขภาพเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเพทาย สสจ.มค
 
10:00    10:00» นพ.สสจ. ประชุมสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัด
  
11:00     11:00» นพ.สสจ. ประธานปิดงาน การอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการ ห้องประชุมตักสิลา รพ.มค.
11:00» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
12:00       
13:00 13:30» นพ.สสจ. ประชุม eoc โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
  13:00» นพ.สสจ. รับมอบตู้สิ่งส่งตรวจจาก กฟผ ณ สสจ.มค
13:30» ว.หัสชา ประชุมพิจาณาคำขอประเมินบุคคลและผลงาน ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค.
13:30» ท่าน วิเชียร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
 
14:00  14:00» นพ.สสจ. ประชุมคอนเฟอเรนซ์ การใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ณ ศาลากลางจังหวัด
  14:00» ผชช.ว. ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ของเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
 
15:00      
16:00       
17:00       
[พิมพ์]