สิงหาคม 16, 2020    -    สิงหาคม 22, 2020 (สัปดาห์ 34)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
ส.ค. 16

จ.
ส.ค. 17

อ.
ส.ค. 18

พ.
ส.ค. 19

พฤ.
ส.ค. 20

ศ.
ส.ค. 21

ส.
ส.ค. 22

  * นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ กรุงเทพมหานคร
* นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ กรุงเทพมหานคร
* นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ กรุงเทพมหานคร
* นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ กรุงเทพมหานคร
* นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ กรุงเทพมหานคร
 
00:00     00:00» ผชช.ว. ประชุมราชการ บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี (cont.)
 
01:00       
02:00       
03:00       
04:00       
05:00       
06:00       
07:00       
08:00    08:00» ผชช.ว. ประชุมราชการ บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี

09:00» นพ.สสจ ประธานออกประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563 ระดับอำเภอ CUP กุดรัง
 08:00» นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
08:00» ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
09:00 09:00» นพ.วิเชียร ประชุมจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับประเทศ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
09:00» ผชช.ว ประธานประชุมจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับประเทศ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
09:00» นพ.สสจ ประธานออกประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563 ระดับอำเภอ CUP วาปีปทุม
09:30» ส รุ่งทิพย์ กล่าวรายงานเปิดกิจกรรมการแข่งขัร To be Number one teen dancercise ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอล์ โรงแรมวสุ
09:00» นพ.สสจ ประธานออกประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563 ระดับอำเภอ CUP โกสุมพิสัย
09:00» ผู้บริหารทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมทับทิม สสจ.มค
09:00» นพ.สสจ ประธานออกประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563 ระดับอำเภอ CUP บรบือ
10:00     
11:00     
12:00     
13:00 13:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะทำงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
   
14:00     
15:00     
16:00     
17:00     
18:00     
19:00    19:00» ส รุ่งทิพย์ ร่วมเยี่ยมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองกำลังรักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม
[พิมพ์]