กรกฏาคม 26, 2020    -    สิงหาคม 1, 2020 (สัปดาห์ 31)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
ก.ค. 26

จ.
ก.ค. 27

อ.
ก.ค. 28

พ.
ก.ค. 29

พฤ.
ก.ค. 30

ศ.
ก.ค. 31

ส.
ส.ค. 1

  * หยุดราชการ ชดเชยวันสงกรานต์
* หยุดราชการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
  * ผชช.ว ลาพักผ่อน
 
07:00  07:00» นพ.สสจ ร่วมพิธีทำบุตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง
    
08:00     08:30» ภก บุญถม ร่วมออกตรนวสอบภายใน ณ อำเภอนาดูน
08:00» นพ.สสจ. รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
08:00» ผชช.ว รักษาสถานการณ์ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
09:00  09:00» นพ.สสจ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
09:00» นพ.สสจ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
09:30» นพ.สสจ.เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
09:30» ส รุ่งทิพย์ ประธานประชุมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมวสุ
  
10:00  10:00» นพ.สสจ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ วัดขุนพรหมดำริ(อุปราช) ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม
10:30» นพ.สสจ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ซุ้มประตูเมืองหน้า Global House ถ.สารคาม-วาปีปทุม
   
11:00      
12:00      
13:00   13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:30» ส รุ่งทิพย์ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
14:00     14:00» นพ.สสจ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1ตึก สป. กระทรวงสาธารณสุข
15:00      
16:00      
17:00      
18:00  18:00» นพ.สสจ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
   
[พิมพ์]