กรกฏาคม 19, 2020    -    กรกฏาคม 25, 2020 (สัปดาห์ 30)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
ก.ค. 19

จ.
ก.ค. 20

อ.
ก.ค. 21

พ.
ก.ค. 22

พฤ.
ก.ค. 23

ศ.
ก.ค. 24

ส.
ก.ค. 25

00:00    00:00» ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและบริการสาธารณสุข ประจำปี 2563 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (cont.)
08:00» ตรวจราชการ รอบที่ 2/2563
08:30» ส รุ่งทิพย์.ประชุมพิจารณาการเลื่อนขั้นความดีความชอบงานยาเสพติดที่ห้องดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัด

09:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอลริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
00:00» ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและบริการสาธารณสุข ประจำปี 2563 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (cont.)

09:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอลริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
09:00» ผู้บริหารทุกท่าน ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 รพ.มหาสารคาม
09:30» ส.รุ่งทิพย์ ร่วมโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ป่าโคกหนองโน ม.3 บ้านหนองโน ต.หนองโน อ.เมืองมหาสารคาม
 
01:00     
02:00     
03:00     
04:00     
05:00     
06:00     
07:00     
08:00 08:30» ภก บุญถม ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
 08:00» ตรวจราชการ รอบที่ 2/2563
08:00» ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและบริการสาธารณสุข ประจำปี 2563 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

09:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอลริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
09:00» ผู้บริหารทุกท่าน รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการตรวจราชการรอบที่ 2/2563 ณ ห้องบุษราคัม สสจ.มค
 
09:00 09:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอลริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
09:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอลริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
09:30» ผชช.ว นำเสนอประกวดจังหวัด To Be Number 1 ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
 
10:00    
11:00  11:00» ส รุ่งทิพย์ ร่วมงานประกวดจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันรับฟังการนำเสนอที่ห้องบุษราคัม สสจ.มค.
 
12:00    
13:00  13:30» ส พรสิทธิ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 
14:00    
15:00    
16:00    
17:00 17:00» ส รุ่งทิพย์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน
  
[พิมพ์]