กรกฏาคม 12, 2020    -    กรกฏาคม 18, 2020 (สัปดาห์ 29)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
ก.ค. 12

จ.
ก.ค. 13

อ.
ก.ค. 14

พ.
ก.ค. 15

พฤ.
ก.ค. 16

ศ.
ก.ค. 17

ส.
ก.ค. 18

07:00     07:00» 
 
08:00    08:00» ส รุ่งทิพย์ ออกตรวจติดตามสถานประกอบการที่ผ่อนคลาย ณ อ.เชียงยืน
08:00» นพ วิเชียร ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 7 ขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น


10:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
 
09:00  09:00» ผชช.ว ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เขตร่วมกับภาคีเครือข่าย สปสช เขต 7 ผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์
09:30» นพ.สสจ ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการเพื่อนระดับที่สูงขึ้นตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน ณ ห้องไพลิน สสจ.มค
09:00» ผชช.ว ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5*5 ผ่านระบบสื่อสารอิเลกโทรนิกส์
09:00» ส รุ่งทิพย์ ประธานการประชุมสนับสนุนการดำเนินงานคัดกรองและประเมินสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ ณ ห้องประชุม รพ.สต วังแสง อ.แกดำ
09:30» ผชช.ว เข้าร่วมประชุมโึครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชน ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน
 
10:00   10:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
  
11:00      
12:00      
13:00 13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:00» ผชช.ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน CUP พยัคภูมิพิสัย
13:00» ส พรสิทธิ์ ออกตรวจปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในสถานบันอุดมศึกษา
13:00» ส พรสิทธิ์ ออกตรวจปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในสถานบันอุดมศึกษา
13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:00» ส พรสิทธิ์ ออกตรวจปฏิบัติการตรวจติดตามการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในสถานบันอุดมศึกษา
13:00» ส รุ่งทิพย์ ประชุมรับนโยบายยาเสพติด ผ่านระบบ VDO CONFERRENCE ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 
14:00       
15:00       
16:00      16:00» ผชช.ว รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี To Be Number1 ปี 2563 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กทม
17:00       
[พิมพ์]