กรกฏาคม 12, 2020    -    กรกฏาคม 18, 2020 (สัปดาห์ 29)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
ก.ค. 12

จ.
ก.ค. 13

อ.
ก.ค. 14

พ.
ก.ค. 15

พฤ.
ก.ค. 16

ศ.
ก.ค. 17

ส.
ก.ค. 18

08:00       
09:00       
10:00       
11:00       
12:00       
13:00 13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
 
14:00       
15:00       
16:00       
17:00       
[พิมพ์]