มิถุนายน 21, 2020    -    มิถุนายน 27, 2020 (สัปดาห์ 26)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
มิ.ย. 21

จ.
มิ.ย. 22

อ.
มิ.ย. 23

พ.
มิ.ย. 24

พฤ.
มิ.ย. 25

ศ.
มิ.ย. 26

ส.
มิ.ย. 27

   *
 * ผชช.ว.ประชุมเพื่อเลือกแพทย์ต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ ทุนเขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
* ส พรสิทธิ์ ออกประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ อำเภอโกสุมพิสัย
 
00:00  00:00» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน (cont.)

09:30» ทพ.วัฒนะ. ประชุมเพื่อจัดสรรตำแหน่งว่างแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค
09:30» นพ.สสจ.ประธานการประชุมเพื่อจัดสรรตำแหน่งว่างแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมไพลิน สสจ.มค

13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
00:00» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน (cont.)

09:00» ทพ วัฒนะ ประชุมคัดเลือกเเพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาราคม
09:00» นพ.สสจ.ประธานการคัดเลือกเเพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาราคม
09:00» ผชช.ว. ประชุมคัดเลือกเเพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาราคม11:00» นพ.สสจ. ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สสจ.มค.

13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:30» ส.พรสิทธิ์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ห้องประชุม 409 ศาลจังหวัดมหาสารคาม
   
01:00     
02:00     
03:00     
04:00     
05:00     
06:00     
07:00     
08:00 08:00» ส รุ่งทิพย์ ลาพักผ่อน

09:00» นพ.สสจ.ประธานประชุมสรุปผลการคัดเลือกบรรจุข้าราชการกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
09:00» นพ.สสจ รับมอบเครื่องกำตัดเชื้อโรคในอากาศจากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ณ ห้องประชุม สสจ.มค

13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
08:00» ทพ วัฒนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและบริการสาธารณสุข ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
08:00» ส พรสิทธิ์ ออกประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอนาเชือก
  
09:00 09:00» นพ.สสจ. // สสอ.เมืองขอเข้าพบ
  
10:00  10:00» นพ.สสจ.เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
10:00» ส รุ่งทิพย์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 
11:00    
12:00    
13:00 13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:00» ผชช.ว/นพ.วิเชียร ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ รพ.ธัญรักษ์ขอนแก่น
13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:00» ผชช.ว.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค
 
14:00    
15:00    
16:00    
17:00    
[พิมพ์]