มิถุนายน 14, 2020    -    มิถุนายน 20, 2020 (สัปดาห์ 25)
บุคคลทั่วไป


ผู้บริหาร:
ผู้บริหาร: ทั้งหมด

 

อา.
มิ.ย. 14

จ.
มิ.ย. 15

อ.
มิ.ย. 16

พ.
มิ.ย. 17

พฤ.
มิ.ย. 18

ศ.
มิ.ย. 19

ส.
มิ.ย. 20

    * ส พรสิทธิ์ ออกเยี่มมเสริมพลังและประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ อำเภอชื่นชม
* ส พรสิทธิ์ ออกเยี่มมเสริมพลังและประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ อำเภอบรบือ
* ส พรสิทธิ์ ออกเยี่มมเสริมพลังและประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ อำเภอนาเชือก
 
00:00  00:00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน (cont.)


10:00» นพ.สสจ ประชุม VDO Conference ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมทรัพยากรทางการแพทย์ กรณีCovid-19 ณ ห้องทับทิม สสจ.มค

13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
00:00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน (cont.)


10:00» ผชช.ว.ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดมหาสารคาม

13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
00:00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน (cont.)

13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
13:30» ส พรสิทธิ์ ส รุ่งทิพย์ ประชุมพิจารณาแบบบประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ณ ห้องประชุม สสจ.มค.
00:00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน (cont.)
 
01:00   
02:00    
03:00    
04:00    
05:00    
06:00    
07:00    
08:00 08:00» ภก.บุญถม ลาพักผ่อน
08:30» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)

13:00» ทพ วัฒนะ ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารใหม่ สสจ.ขก
  
09:00 09:00» นพ.สสจ.ประธานการคัดเลือกบรรจุข้าราชการกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มค.
 
10:00   
11:00   
12:00   
13:00 13:00» นพ.สสจ. อบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (ระบบออนไลน์)
 
14:00   
15:00   
16:00   
17:00   
[พิมพ์]